Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het reserveren van een workshop/cursus, bedrijfs-/familieuitje of kinderfeestje bij Anoek’s Crea-Hoek, gevestigd te Esch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66597463. Wanneer u een activiteit boekt, geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Anoek’s Crea-Hoek.

Reservering
Wilt u weten of een bepaalde datum voor een kinderfeestje nog beschikbaar is? Kijk dan op onze website bij het betreffende kinderfeestje  bij het venstertje met ‘data’. Een reservering is pas definitief als u van ons een bevestiging per mail heeft ontvangen.

Wilt u weten of een datum beschikbaar is voor een bedrijfs-/familieuitje of workshop/cursus op maat?
Neem hiervoor contact op met Anoek’s Crea-Hoek.

Een optie op een datum is in overleg mogelijk en kan maximaal 4 dagen vastgehouden worden. Neem hiervoor contact op met Anoek’s Crea-Hoek. Na deze 4 dagen heeft Anoek’s Crea-Hoek het recht om zonder melding de optie te verwijderen.

Annuleringsvoorwaarden

Kinderfeestje, bedrijfs-/familieuitje, vrijgezellenfeest of workshop/cursus op maat

Gelieve afwezigheid van een of meerdere personen voor een feestje of workshop/cursus op maat vooraf aan ons door te geven. Het minimaal aantal deelnemers waarvoor betaald moet is 6 deelnemers. Wanneer wij dit 1 week van tevoren hebben vernomen en u reeds betaald heeft, dan zullen wij het bedrag van de afwezige perso(o)nen op uw rekening storten (mits dit niet onder het minimum aantal deelnemers van 6 personen komt).

Bij annulering van het gehele feestje of workshop op maat tot 2 weken voor de geplande datum kunnen wij in overleg met u een andere datum zoeken of het betaalde bedrag aan u retourneren. Er wordt € 10,- administratie- en annuleringskosten in rekening gebracht.

Als de workshop/cursus op maat, vrijgezellenfeest, bedrijfs-/familieuitje of het kinderfeestje door een calamiteit geen doorgang kan vinden – van uw kant of de onze – dan stellen wij u in de gelegenheid de workshop op een andere datum te volgen of storten we het betaalde bedrag minus € 10,- administratie en annuleringskosten terug.

Cursus of workshop met open inschrijving

Wanneer u zich tot 1 week voor een workshop of cursus met open inschrijving afmeldt of wilt annuleren, dan storten wij de helft van de betaling terug op uw rekening of bieden u de mogelijkheid de workshop of cursus op een ander tijdstip in te halen.

Indien u zonder afmelding niet aanwezig bent op de geboekte datum, vindt geen teruggave van het betaalde bedrag plaats.

Als de workshop of cursus met open inschrijving door een calamiteit geen doorgang kan vinden, van uw kant of de onze, dan stellen wij u in de gelegenheid de workshop of cursus op een andere datum te volgen of storten we het betaalde bedrag minus € 10,- administratie en annuleringskosten terug.

Aansprakelijkheid
Anoek’s Crea-Hoek kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het uitvallen van cursussen, workshops, vrijgezellenfeestjes, bedrijfs-/familieuitjes of kinderfeestjes door overmacht. Anoek’s Crea-Hoek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade die voortkomt uit het volgen van een van haar activiteiten.
Deelname aan alle activiteiten van Anoek’s Crea-Hoek is geheel voor eigen risico.
Anoek’s Crea-Hoek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of letsel opgelopen in het pand van Anoek’s Crea-Hoek.

Fotografen auteursrecht
Foto’s gemaakt tijdens activiteiten mogen gebruikt worden voor eigen gebruik en portfolio. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Anoek’s Crea-Hoek mogen foto’s niet – op welke wijze dan ook – commercieel gebruikt worden. Zonder tegenbericht heeft Anoek’s Crea-Hoek het recht om foto’s gemaakt in het atelier te gebruiken voor eigen doeleinden zoals bijvoorbeeld plaatsing op de website of Facebook.

Eten en drinken
Het is niet toegestaan om in Anoek’s Crea-Hoek gebruik te maken van zelf meegenomen eten en drinken tenzij daar vooraf toestemming voor gegeven is.
U kunt op het reserveringsformulier aangeven of er sprake is van een allergie. Wij proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.

Prijzen
Alle prijzen staan vermeld in euro`s. De prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Betaling
Wanneer een reservering is geplaatst, dient de betaling van de reservering binnen 7 dagen op onze rekening te zijn bijgeschreven. Met uitzondering van activiteiten die binnen 3 weken plaatsvinden, in dat geval is de betalingstermijn maximaal 2 dagen. Indien u heeft aangegeven dat u contant wenst te betalen, dan vragen wij u dit te doen tijdens het feestje, workshop/cursus, of bedrijfs-/familieuitje. Bij voorkeur gepast in een gesloten envelop met de naam van het kind of de deelnemer erop.

Persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt door Anoek’s Crea-Hoek. Gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Zet- en drukfouten
Anoek’s Crea-Hoek is niet verantwoordelijk voor eventuele zet- en/of drukfouten op de website.

Wijzigingsrecht
Anoek’s Crea-Hoek behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

Copyright
Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Anoek’s Crea-Hoek.

Anoek’s Crea-Hoek
Juni 2017